Studeren bij Dar el Huda

Toespraak van de directeur van Dar el Huda Instituut voor Onderwijs

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

Alle lof en dank komt (alléén) Allah toe die de mens onderwees met de pen en de mens datgene leerde wat hij niet kende, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde meester en profeet Mohammed, alsook op zijn familie en al zijn metgezellen.

Allah de verhevene zegt in surat Al Mujaadila vers 11 “Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen die kennis is gegeven in rangen verheffen.”

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar 2022/ 2023, wil ik het onderwijzend en administratief personeel, de studenten en hun ouders van harte feliciteren met het nieuwe schooljaar en hen een succesvolle jaar toewensen. Moge Allah de verhevene dit een schooljaar maken van motivatie, doorzettingsvermogen, ijverigheid en succes.

Er is geen twijfel eraan dat kennis de belangrijkste maatstaf is bij het onderscheiden van mensen, hoe verschillend hun ras of afkomst ook is. Kennis is de wapen waarmee de samenleving vooruitgaat, er geen enkel land of religie die vooruit kan gaan zonder kennis, ongeacht zijn bron. Alleen met kennis kan de mens, volk, natie en land vooruit gaan en een geavanceerde en prestigieuze positie bereiken.

Daarom moeten we er bewust van zijn beste broeders en zusters, dat we een grote verantwoordelijkheid dragen en dat de weg naar kennis vol hobbels en moeilijkheden is, en niet geplaveid met rozen, maar ik ben er van overtuigd dat de capaciteiten die jullie bezitten, de grote moeilijkheden zullen overwinnen.

Laten we vanaf het begin van dit schooljaar het besluit nemen om van dit jaar een succesvolle academische jaar te maken vol activiteit en vastberadenheid, en van dit instituut een bijenkorf vol kennis te maken, en getuige zijn van een actieve jaar vol prestatie.

Ook doe ik een oproep om de communicatie en samenwerking tussen bestuur, leerlingen, leerkrachten en ouders te verbeteren, aangezien dit een positieve impact zal hebben op iedereen.

Moge Allah de verhevene ons allemaal helpen om de boodschap van onderwijs te verwezenlijken en om van dit jaar een gezegend jaar vol prestaties te maken en het pad van succes te verlichten.

Wa alaikomo salam

Wetenschap is de basis voor de ontwikkeling en vooruitgang van naties. Onze islamitische religie spoort ons aan om kennis te zoeken, onze kinderen op te voeden, hen de Arabische taal te leren en de islamitische cultuur en identiteit te behouden als een van de belangrijkste taken van de natie, individuen en groepen, en haar sectoren, met name moskeeën en islamitische centra in dit land.

Om hieraan bij te dragen, wil het Islamitisch Instituut van Dar el Huda, via zijn educatieve programma,:
1 – Moslimkinderen de Arabische taal leren en hun vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en uitdrukken ontwikkelen.
2 – Een evenwichtige moslimpersoonlijkheid opbouwen die hun religie aanhangt en gunstig is voor hun omgeving, weg van extremisme en extremisme.

Om deze doelen te bereiken, vertrouwt het Instituut eerst op God en vervolgens op:
+ Hooggekwalificeerde opvoeders en docenten met een lange ervaring.
+ Moderne onderwijsprogramma’s die rekening houden met de leeftijd, het niveau en de omgeving van de doelgroep.
+ Een klein aantal leerlingen en studenten op de afdeling is niet groter dan 15.
+ Een geïntegreerd programma dat het hele onderwijsproces omvat.

Het Islamitisch Instituut van Dar el Huda bevat 6 educatieve klaslokalen, met een aantal studenten van kennis, ongeveer 500 studenten, waar moslimkinderen de Arabische taal leren, de Edele Koran en islamitische wetenschappen uit het hoofd leren, het juiste islamitische geloof in hun hart vestigen , en alles wat hen ten goede komt en hen leidt naar wat in de goedheid van hun religie en hun wereld is.

Studeren bij het instituut

Het school jaar bij Dar el Huda begint elke jaar begin september en eindigt eind juli

Inschrijven bij het instituut

Registratie vereisten:

Inschrijven kan vanaf 4 jaar
Vul het inschrijfformulier volledig in
Meld eventuele chronische ziekten en/ of allergien
2 recente foto’s van de student
Persoonlijk gesprek om het niveau te bepalen
Het lesgeld moet voor aanvang eerste les voldaan worden

Gesproken taal in het onderwijs

De voertaal in het instituut is Arabisch, daarnaast wordt de Nederlandse taal gebruikt als hulptaal bij het uitleggen van woorden, zinnen en uitdrukkingen. Dit wordt alleen gebruikt als de studenten/leerlingen geen Arabisch zijn of geen Arabisch spreken.

Instituut Afdelingen/ Klassen

Arabische les
Het is bedoeld om de Arabische taal en zijn wetenschappen te onderwijzen aan beginners en gevorderden, jong en oud, mannen en vrouwen, Arabisch sprekende en niet-Arabisch sprekende moslims en niet-moslims, op een gemakkelijke en vereenvoudigde manier die jong en oud in staat stelt om te leren schrijven en lezen in een korte tijd.

Koran memorisatie
Het is bedoeld om diegenen te helpen die de koran of een deel ervan willen memoriseren door een geïntegreerd programma van memorisatie, herziening en studie aan te bieden voor jong en oud, mannen en vrouwen voor de leeftijd van 4 jaar en ouder. Daarnaast worden er ook lessen gegeven in de wetenschappen van de Koran, met name Tajweed en interpretatie (tafseer).

Cursussen, seminars en vergaderingen
Het heeft tot doel zich te concentreren op onderwerpen van groot belang waarvoor experts, wetenschappers en specialisten worden uitgenodigd, evenals cursussen, conferenties, wetenschappelijke en juridische bijeenkomsten, seminars en lezingen in verschillende islamitische, culturele en sociale wetenschappen, en deelname aan vergaderingen, conferenties en seminars die verband houden met de doelstellingen van het Instituut.

Talencursus en andere wetenschappen
Het Instituut is geïnteresseerd in het onderwijzen van andere talen zoals: Nederlands, Engels en Frans, en helpt jongeren en kinderen met privélessen en helpt hen met vakken die ondersteuning nodig hebben.
Het Instituut organiseert ook veel intensieve trainingen op verschillende gebieden.

Juridische Onderwijs


Het opleiden van de gemeenschap die in de buurt en in de stad, hen opvoeden in religieuze zaken,
hen leiden in de goede richting volgens morele waarden en hen helpen de moeilijkheden te overwinnen die ze kunnen tegenkomen.
Ook zorg en ontmoetingen organiseren door middel van sociale activiteiten en recreatieve reizen te organiseren
om de liefdesbanden te versterken en de banden van broederschap te verdiepen
en bij te dragen aan het verhogen van het sociale, culturele, gezondheids- en economische niveau.
En ook hervormingen tussen mensen en werk om gezinsproblemen en geschillen op te lossen.

Copyright 2022, All Rights Reserved