• Amsterdam, Islamitisch Instituut Moskee Dar el Huda
  • Dagelijks geopend
Volg ons:
  • Ekingenstraat 9, 1069 DA Amsterdam KvK: 58354581
  • Bel ons: +31648213409
  • Email:
Nieuws en updates
Momenteel wordt de website van Instituut Dar el Huda onderhouden en uitgebreid waardoor niet alle informatie ter beschikking is.
De rapport gesprekken zijn op 03 juli 2022.
De vrijdagpreek van deze week gaat over de waarde en deugden van vrijdag.
Heeft u vragen of wilt u informatie ontvangen over het Instituut, neem dan gerust contact op.
Hou onze website en sociale media in de gaten voor de recente wijzingen van de activiteiten en lessen.
De OPEN DAG voor het nieuwe schooljaar 2022/ 2023 is op 8 juli 2022 vanaf 15:00 tot 21;00 uur.
Nieuws en updates
Momenteel wordt de website van Instituut Dar el Huda onderhouden en uitgebreid waardoor niet alle informatie ter beschikking is.
De rapport gesprekken zijn op 03 juli 2022.
De vrijdagpreek van deze week gaat over de waarde en deugden van vrijdag.
Heeft u vragen of wilt u informatie ontvangen over het Instituut, neem dan gerust contact op.
Hou onze website en sociale media in de gaten voor de recente wijzingen van de activiteiten en lessen.
De OPEN DAG voor het nieuwe schooljaar 2022/ 2023 is op 8 juli 2022 vanaf 15:00 tot 21;00 uur.

Studeren bij Dar el Huda

Toespraak van de directeur van Dar el Huda Instituut voor Onderwijs

Allereerst van harte welkom en bedankt voor uw interesse in ons instituut, Dar el Huda. Dit instituut is sinds de oprichting in 2013 aanzienlijk en snel gegroeid en heeft veel vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs en maatschappelijk werk.

Dar el Huda Instituut voor onderwijs is trots op de geweldige prestaties die het heeft geleverd op het gebied van onderwijs en sociaal werk, die goed worden ontvangen en geaccepteerd.

Het instituut heeft zich gevestigd als een onafhankelijke instelling die niet behoort tot een politieke partij of een specifieke groep, maar dient de gemeenschap en geeft onderwijs geeft aan jongens en meisjes vanaf 4 jaar.

De successen die het Instituut en zijn studenten hebben behaald, zijn niets anders dan een spiegel die de inspanningen weerspiegelt die de bestuurs- en onderwijsinstanties hebben geleverd als één systeem om deze goed opgeleide en intellectueel immuun generatie op te bouwen tegen elke afwijking en extremisme.

We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking en communicatie van de families met het Instituut blijvende successen zal opleveren om een ​​schitterende toekomst voor onze zonen en dochters in kaart te brengen.

Aandacht besteden aan de opvoeding en onderwijs van onze kinderen is noodzakelijk en uiterst belangrijk, en onze religie beval dat in het eerste vers dat geopenbaard is aan de Boodschapper van Allah, (vzmh). Wat een eenvoudig woord in uitspraak en geweldig in betekenis, als we het zouden gebruiken, zou Allah de verhevene de deuren van goedheid voor ons openen, onze islamitische religie spoort ons aan om te onderwijzen en te leren en om onze kinderen naar het hoogste onderwijsniveau te brengen, dus we vragen alle ouders om ons te steunen en te helpen zodat we dit kunnen bereiken.

Samen kunnen we een horizon openen voor onze kinderen om van leren te houden in een samenleving die hen ondersteunt en kwalificeert voor hun toekomstige leven. We hopen dat dit het begin zal zijn van een gelukkig en succesvol jaar voor de voortdurende communicatie van ouders met het Dar el Huda Instituut voor Onderwijs en Opvoeding, om onze droom te verwezenlijken om bij te dragen aan de opvoeding van een persoon met kennis, creatie en geloof om zichzelf te kunnen ontplooien voor de glorie van zijn gemeenschap, de verheffing van zijn religie en een dienst bewijzen aan de mensheid.

Overigens willen we iedereen die met oprechte en voorname inspanning heeft bijgedragen om deze gezegende inspanningen tot een succes te maken onze oprechte dank uitspreken, in het bijzonder de docenten van het Instituut, mannelijke en vrouwelijke studenten, jong en oud. We bedanken ook de ouders die hebben bijgedragen en met ons hebben meegewerkt aan het succes van deze Instituut. Dank gaat uit naar alle leden van Dar el Huda Instituut, onze medewerkers, vrijwilligers en sponsers.

We vragen Allah de verhevene om ons te inspireren om geleid te worden en om onze acties naar Zijn genoegen te doen en om onze religie, onze natie en onze samenleving te dienen, want Hij is de Bewaker daarvan en Degene die daartoe in staat is.

Wetenschap is de basis voor de ontwikkeling en vooruitgang van naties. Onze islamitische religie spoort ons aan om kennis te zoeken, onze kinderen op te voeden, hen de Arabische taal te leren en de islamitische cultuur en identiteit te behouden als een van de belangrijkste taken van de natie, individuen en groepen, en haar sectoren, met name moskeeën en islamitische centra in dit land.

Om hieraan bij te dragen, wil het Islamitisch Instituut van Dar el Huda, via zijn educatieve programma,:
1 – Moslimkinderen de Arabische taal leren en hun vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en uitdrukken ontwikkelen.
2 – Een evenwichtige moslimpersoonlijkheid opbouwen die hun religie aanhangt en gunstig is voor hun omgeving, weg van extremisme en extremisme.

Om deze doelen te bereiken, vertrouwt het Instituut eerst op God en vervolgens op:
+ Hooggekwalificeerde opvoeders en docenten met een lange ervaring.
+ Moderne onderwijsprogramma’s die rekening houden met de leeftijd, het niveau en de omgeving van de doelgroep.
+ Een klein aantal leerlingen en studenten op de afdeling is niet groter dan 15.
+ Een geïntegreerd programma dat het hele onderwijsproces omvat.

Het Islamitisch Instituut van Dar el Huda bevat 6 educatieve klaslokalen, met een aantal studenten van kennis, ongeveer 500 studenten, waar moslimkinderen de Arabische taal leren, de Edele Koran en islamitische wetenschappen uit het hoofd leren, het juiste islamitische geloof in hun hart vestigen , en alles wat hen ten goede komt en hen leidt naar wat in de goedheid van hun religie en hun wereld is.

Studeren bij het instituut

Het school jaar bij Dar el Huda begint elke jaar begin september en eindigt eind juli

Inschrijven bij het instituut

Registratie vereisten:

Inschrijven kan vanaf 4 jaar
Vul het inschrijfformulier volledig in
Meld eventuele chronische ziekten en/ of allergien
2 recente foto’s van de student
Persoonlijk gesprek om het niveau te bepalen
Het lesgeld moet voor aanvang eerste les voldaan worden

Gesproken taal in het onderwijs

De voertaal in het instituut is Arabisch, daarnaast wordt de Nederlandse taal gebruikt als hulptaal bij het uitleggen van woorden, zinnen en uitdrukkingen. Dit wordt alleen gebruikt als de studenten/leerlingen geen Arabisch zijn of geen Arabisch spreken.

Lesmateriaal

Lesmateriaal aan het Islamitisch Instituut van Dar el Huda voor Onderwijs en Opvoeding:

Arabische taal
Koran recitatie en memoriseren
Tajweed
Islamitische geloofsleer (Al Aqeedah)
Interpretatie van de koran (Tafseer)
Biografie van de Profeet (Seerah)
Islamitische jurisprudentie (Fiqh)
Islamitisch waarden en normen
Smeekbeden en veel meer…

De lestijden in het instituut

Voor kinderen van 4 t/m 16 jaar zijn er op de lesdagen 3 groepen van ongeveer 15 leerlingen per klas
Doordeweeks
Van 15:30 tot 18:00
zaterdag en zondag
Van 09:00 tot 17:30

Voor jongeren en volwassenen, mannen en vrouwen vanaf 16 jaar zijn er op de lesdagen 2 groepen van ongeveer 15 studenten per klas
Vrijdag, zondag en maandag
Van 19:00 tot 21:30
dinsdag en donderdag
Van 09:30 tot 12:00

Instituut Afdelingen/ Klassen

Arabische les
Het is bedoeld om de Arabische taal en zijn wetenschappen te onderwijzen aan beginners en gevorderden, jong en oud, mannen en vrouwen, Arabisch sprekende en niet-Arabisch sprekende moslims en niet-moslims, op een gemakkelijke en vereenvoudigde manier die jong en oud in staat stelt om te leren schrijven en lezen in een korte tijd.

Koran memorisatie
Het is bedoeld om diegenen te helpen die de koran of een deel ervan willen memoriseren door een geïntegreerd programma van memorisatie, herziening en studie aan te bieden voor jong en oud, mannen en vrouwen voor de leeftijd van 4 jaar en ouder. Daarnaast worden er ook lessen gegeven in de wetenschappen van de Koran, met name Tajweed en interpretatie (tafseer).

Cursussen, seminars en vergaderingen
Het heeft tot doel zich te concentreren op onderwerpen van groot belang waarvoor experts, wetenschappers en specialisten worden uitgenodigd, evenals cursussen, conferenties, wetenschappelijke en juridische bijeenkomsten, seminars en lezingen in verschillende islamitische, culturele en sociale wetenschappen, en deelname aan vergaderingen, conferenties en seminars die verband houden met de doelstellingen van het Instituut.

Talencursus en andere wetenschappen
Het Instituut is geïnteresseerd in het onderwijzen van andere talen zoals: Nederlands, Engels en Frans, en helpt jongeren en kinderen met privélessen en helpt hen met vakken die ondersteuning nodig hebben.
Het Instituut organiseert ook veel intensieve trainingen op verschillende gebieden.

Juridische Onderwijs
Het opleiden van de gemeenschap die in de buurt en in de stad, hen opvoeden in religieuze zaken,
hen leiden in de goede richting volgens morele waarden en hen helpen de moeilijkheden te overwinnen die ze kunnen tegenkomen.
Ook zorg en ontmoetingen organiseren door middel van sociale activiteiten en recreatieve reizen te organiseren
om de liefdesbanden te versterken en de banden van broederschap te verdiepen
en bij te dragen aan het verhogen van het sociale, culturele, gezondheids- en economische niveau.
En ook hervormingen tussen mensen en werk om gezinsproblemen en geschillen op te lossen.

Copyright 2022, All Rights Reserved