Partnerschap en samenwerking

Partnerschap en samenwerking

– Bijwonen en deelnemen aan verschillende dialoog- en participatiefora met alle religieuze spectrums in Nederland
– Organiseren en vormgeven van nationale bijeenkomsten en evenementen en bijdragen aan het versterken van parallelle diplomatieke betrekkingen
– Het hosten van bijeenkomsten en evenementen met als doel wederzijds respect en religieuze tolerantie te bereiken
– Ontvangst van delegaties en bezoekers

 

Samenwerking en uitwisseling van ervaringen en expertise
Een delegatie van maatschappelijke werkers en psychiaters bezocht het Islamitisch Instituut Dar el Huda in Amsterdam op 8 september 2022

Om de uitwisseling van ervaringen en expertise te versterken en de samenwerking met verschillende instanties en instellingen te versterken, ontving het Islamitisch Instituut Dar el Huda in Amsterdam een ​​speciale delegatie van maatschappelijke werkers en psychiaters. De bijeenkomst werd gekenmerkt door een broederlijke sfeer en een open discussie over de mogelijkheden van gezamenlijke samenwerking en de bijdrage van het Instituut aan sensibiliserings-, bewustwordings- en religieuze begeleidingsprogramma’s die sociale rollen en psychologische behandelingen ondersteunen, naast de gezamenlijke coördinatie bij het organiseren van enkele campagnes en fora van gemeenschappelijk belang.

De bezoekende delegatie sprak haar dank en waardering uit voor de warme ontvangst, waarbij de nadruk lag op het openen van bruggen van samenwerking met het Instituut en het introduceren van zijn belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en onevenwichtigheden die de psychologische structuur van het individu en de samenleving aantasten.

De directeur van het Instituut, de heer sheikh Abdelilah el Amrani verwelkomde de bezoekers en het initiatief van het bezoek en riep op tot continuïteit volgens een periodiek programma met verschillende religieuze en culturele spectrums. Hij gaf een korte introductie over de diensten van het Instituut, zijn continentale en seizoensgebonden activiteiten, zijn effectieve deelname aan het onderwijsgebied voor de kinderen van de moslimgemeenschap in Nederland, en zijn prominente rol bij het consolideren van burgerschap en solidariteit tussen de verschillende culturen en afkomsten binnen de Nederlandse samenleving.

De directeur van het instituut wees erop dat de verschillende en toenemende bezoeken die het instituut sinds de oprichting heeft ontvangen van verschillende instanties en instellingen weerspiegelen de geest van openheid en het principe van partnerschap en samenwerking met civiele actoren en overheidsinstellingen die werkzaam zijn op het gebied van criminaliteit en verslavingen, vooral onder jongeren, en het terugdringen van de oorzaken van geweld en haat in de Nederlandse samenleving.

De vergadering werd afgesloten met de afspraak om op korte termijn andere bezoeken te plannen om gezamenlijke programma’s te plannen en de betrokkenheid van het Instituut en zijn religieuze en educatieve kaders te vergroten bij het ondersteunen van sociale bijstand en psychotherapiediensten volgens de beschikbare mogelijkheden. De directeur bedankte alle leden van de delegatie voor hun humanitaire initiatieven en het zoeken naar manieren om deze te ontwikkelen.

 

 

Een delegatie afgestudeerde van de Politieacademie in Nederland bezocht het Islamitisch Instituut Dar el Huda in Amsterdam op 23-08-2022 om een samenwerking band te creëren.

Met een warm welkom ontving het Islamitisch Instituut Dar el Huda in Amsterdam de groep afgestudeerde agenten met verschillende religieuze achtergronden. Dit bezoek belichaamt de samenwerkings- en partnerschapsrelaties op het gebied van onderwijs, toenadering tussen religies en het wijden aan een cultuur van tolerantie en co-existentie in de Nederlandse gemeenschap.

De bijeenkomst was vol oprechte menselijke gevoelens en openheid. Ervaringen werden uitgewisseld en er werd gesproken hoe kunnen we elkaar versterken om een geslaagde samenwerking te creëren en vrede te verspreiden, maar ook om racisme, haat, geweld en extremisme te bestrijden.

De heer, Sheikh Abdelilah el Amrani, directeur van het Instituut, prees ook dit vooraanstaande initiatief met als doel om een zinvolle en duurzame dialoog tot stand te brengen die een cultuur van tolerantie en vreedzaam samenleven tot stand brengt tussen alle spectrums van de samenleving, en om een harmonieuze, stabiele, welvarende en veilige toekomst te realiseren voor de huidige en toekomstige generaties.

De heer Abdelilah el Amrani was ook verheugd over de herhaling van deze opmerkelijke ervaring en riep op tot de ontwikkeling ervan in het kader van periodieke fora die zich bezighouden met actuele kwesties in de samenleving en om samen te werken.

Sheikh Abdelilah el Amrani wees er ook op dat het Islamitisch Instituut Dar el Huda in Amsterdam een ​​instituut is met meerdere faciliteiten, waarvan de meest prominente het gebedsruimte is, hier worden verschillende bijeenkomsten en bezoeken gehouden door diverse internationale instellingen en organisaties die behoren tot verschillende christelijke en joodse gemeenschappen. Hiermee bevestiging het Instituut de geest van openheid en de trots op het geloof islam, die eist ​​om respect voor verschillende religies.

Het bezoek werd gekenmerkt door de openheid voor kennismaking, discussie en introductie van het educatieve en religieuze instituut project en de belangrijkste prestaties sinds de oprichting ervan. Ook werden er tijdens de vragen sessie, vragen beantwoord met betrekking tot de islam en de verspreiding van enkele negatieve geruchten in de media.

De bezoekende delegatie prees ook de warme ontvangst die zij ontvingen van de directeur van het instituut en de andere leden van het instituut, en merkte op dat dit bezoek de diepte weerspiegelt van de sterke relaties die gebedshuizen en andere staatsinstellingen in Nederland met elkaar verbinden. Iedereen sprak ook zijn bewondering uit voor de ervaring van het instituut op verschillende gebieden die verband houden met religieuze, culturele, sociale en educatieve activiteiten, evenals voor het dichter bij elkaar brengen van meningen, het beantwoorden van vragen en het verhelderen van vele maatschappelijke problemen.

De bezoekers wisselden woorden met elkaar in een vreugdevolle sfeer aan de eettafel, waar er diverse hapjes en drankjes lagen die door het instituut was georganiseerd als uiting van de vreugde van het bezoek en het verdiepen van de communicatie en het consolideren van de gevoelens van menselijke broederschap die voortkomen uit de overtuigingen van moslims en andere religies, en de leringen van hun ware religie.

Het bezoek werd afgesloten met aanbevelingen voor verdieping in de communicatie, diverse bezoeken organiseren en open workshops voor gezamenlijke fora wat gericht is op het ontwikkelen van religieuze en educatieve rollen ten behoeve van de Nederlandse samenleving met al haar verschillende culturele achtergronden.

 

 

* Het Islamitisch Instituut moskee Dar el Huda in Amsterdam verwelkomt een delegatie Amerikaanse studenten *

* Een communicatiebijeenkomst om bruggen van samenwerking te bevestigen en een cultuur van toenadering te bevorderen om de gemeenschap te dienen *

De weg van openheid en communicatie met verschillende religieuze instellingen in Nederland om het partnerschap en de samenwerking met alle instellingen en organisaties te verbeteren. Op donderdagochtend 28 april 2022 ontving het Islamitisch Instituut moskee Dar el Huda in Amsterdam het bezoek van een delegatie Amerikaanse studenten met verschillende nationaliteiten bestaande uit 21 personen, inclusief begeleiders en één van de begeleiders was de heer Bert, Aartsbisschop in Amsterdam. Een aantal bestuursleden van het instituut verwelkomde hen in een broederlijke sfeer vol vreugde, als een uitdrukking van warmte vanuit moslims jegens hun niet-moslimbezoekers. Ondanks de vastenmaand ramadan werden de gasten verrast door het aanbieden van koffie, thee, koeken en gebak, als uiting van gastvrijheid en respect voor hun overtuigingen en levenswijze.

Ondanks de reis van de directeur van het Islamitisch Instituut Dar el Huda sheikh Abdelilah el Amrani buiten Nederland, wilde hij toch graag aanwezig zijn en dit gebeurt d.m.v. online livestream. Tijdens zijn verwelkomingstoespraak sprak hij zijn geluk uit naar de bezoek toe en zijn voortdurende doel om de banden van partnerschap en samenwerking tussen verschillende religieuze instellingen te ontwikkelen en te versterken, in dienst van de samenleving en de ontwikkeling van de boodschap van barmhartigheid die de mensheid omvat, ongeacht religie, geslacht en ras. Sheikh Abdelilah el Amrani prees ook de vooraanstaande rol die Amerikaanse academische instellingen spelen op het gebied van culturele diversiteit en onderzoek in religieuze kwesties. Vervolgens verwelkomt hij alle initiatieven die de uitwisseling van expertise en ervaringen verbeteren en gemeenschappelijke doelen met het Instituut bereiken, in het bijzonder het verspreiden van vrede, veiligheid en co-existentie tussen de moslim-, christelijke en joodse gemeenschappen.

De heer Bert, aartsbisschop en voorzitter van kerken vereniging in Amsterdam, benadrukte in zijn toespraak en zijn tussenkomst in de bijeenkomst de grote rol die moskeeën, islamitische centra en de moslimgemeenschap in Amsterdam spelen. Hij prees de voortreffelijke inspanningen van het Instituut, door middel van zijn kwalitatieve initiatieven en programma’s, die worden begeleid door sheikh Abdelilah el Amrani, imam en directeur van het Islamitisch Instituut Moskee Dar el Huda in Amsterdam. Tijdens zijn toespraak verwees de heer Bert naar de reeks bijeenkomsten die het hele jaar door werden georganiseerd in moskeeën en kerken, waar vertegenwoordigers van religieuze instellingen en instanties, waaronder moslims, christenen en joden samenkwamen. De belangrijkste resultaten hiervan waren het dichter bij elkaar brengen van visies, het afwijzen van geweld en extremisme en het versterken van het burgerschap en de belangen van ons land Nederland.

De bijeenkomst werd gekenmerkt door een open discussie tussen de gasten en de directeur van het instituut over onderwijskwesties en de omstandigheden van de moslimgemeenschap in de maand Ramadan. Tevens werd er ook besproken over de ervaring van het Islamitisch Instituut Dar el Huda bij het corrigeren van verschillende misvattingen over de islam en zijn humanitaire boodschap om genade over de wereld te verspreiden.

Tijdens de gesprekken werd er ook vanuit het Instituut ervoor gezorgd dat alles wat er werd besproken vertaald werd, zowel Arabisch als Nederlands en Engels. De vertaling werd gedaan door de heer Abdelkader Belhadj, de penningmeester van het Instituut en hij heeft zijn taak succesvol volbracht en heeft hiermee bijgedragen aan het bereiken van de doelstellingen van effectieve communicatie tussen de deelnemers.

Het bezoek werd afgesloten met het overhandigen van een souvenir aan de bezoekers en met een groepsfoto om deze gezegende bijeenkomst te herdenken. Iedereen was enthousiast en hoopt om op korte termijn een nieuwe bijeenkomst te kunnen houden, met de wil van Allah.

 

 

 

Copyright 2022, All Rights Reserved