Archives: Services

- Forums en conferenties met de bestuurders en priesters van christelijke kerken en synagogen, om de waarden van dialoog, samenwerking en coëxistentie te bevorderen. - Communicatiebijeenkomsten met de omgeving van het Instituut en officiële Nederlan...

Maatschappelijke activiteiten van het instituut: Naast activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, cultuur en onderwijs, het opzetten van religieuze riten, educatieve en educatieve cursussen en seminars, het zorgen voor vrouwen en jongeren...

- Organiseren van trainingen in zelfontwikkeling en gezinsrevalidatie - Organiseren van internationale congressen en symposia op diverse terreinen - Revalidatie en training van educatieve kaders - Organiseren van online lessen en cursussen...

- Het onderwijzen van de Arabische taal en zijn wetenschappen - Memorisatie en recitatie van de Koran - Taal cursus: (Nederlands/Engels/Frans..) - Academische ondersteuning - Alfabetisering en volwasseneneducatie - Onderwijsondersteuning voor ki...

Religieuze activiteiten van de moskee: Het is voor niemand een geheim dat Islamitisch Instituut Moskee Dar el Huda in Amsterdam een ​​grote rol heeft gespeeld in de religieuze, educatieve, sociale, belangenbehartiging en media-aspecten, aangezien ...

Partnerschap en samenwerking - Bijwonen en deelnemen aan verschillende dialoog- en participatiefora met alle religieuze spectrums in Nederland - Organiseren en vormgeven van nationale bijeenkoms...

Copyright 2022, All Rights Reserved