Religieuze Begeleiding

about

Religieuze activiteiten

Het is voor niemand een geheim dat Islamitisch Instituut Moskee Dar el Huda in Amsterdam een ​​grote rol heeft gespeeld in de religieuze, educatieve, sociale, belangenbehartiging en media-aspecten, aangezien de moskee sinds haar oprichting een belangrijk aspect heeft bij het verspreiden van de Islamitische religie, het opleiden van haar pioniers, het opleiden van de moslimminderheid op het gebied van hun religie, en het verlenen van diensten Speciaal met betrekking tot de culturele, religieuze en adviserende activiteiten van alle leden van de moslimgemeenschap die in Amsterdam en de regio’s wonen. De moskee heeft de oproep tot de ware islamitische religie op zich genomen, haar deugden en lofprijzingen uitgelegd, haar dagelijkse rituelen vastgesteld, nieuwe moslims opgeleid, vrijdagpreken, lessen, seminars en cursussen opgenomen en deze via de sociale media van het instituut gepubliceerd en berichten verspreid en educatieve en inleidende brochures die het religieuze gevoel zullen verhogen en moslims in het algemeen, vrouwen en jongeren in het bijzonder, zullen opvoeden en niet-moslims uit de algemene Nederlanders uitnodigen door middel van bijeenkomsten, avonden en wederzijdse bezoeken. De moskee heeft ook een programma om de moslimfamilie en toekomstige generaties moslimzonen en -dochters te behoeden voor verlies, dakloosheid en assimilatie in de Nederlandse samenleving en te worden beïnvloed door destructieve stromingen en ideeën.

De activiteiten van moskee Dar el Huda omvatten het volgende

– Het onderwijzen van de Edele Koran en haar wetenschappen
– Het verstrekken van religieuze en sociale begeleiding
– Organiseren van gebedsceremonies
– Het verzorgen van lessen, lezingen en seminars; (fysiek en online)
– Organiseren van religieuze en culturele wedstrijden
– Het organiseren van de vrijdaggebeden, de vijf dagelijkse gebeden en de twee Eid-gebeden.
– Het houden van lessen, seminars, lezingen en juridische, wetenschappelijke en trainingen op verschillende gebieden.
– Het ontvangen van geleerden, sjeiks en voordragers met als doel het aanroepen van God en het verspreiden van bewustzijn en cultuur in de gemeenschap gedurende het hele jaar, vooral tijdens de gezegende maand Ramadan.
– Het houden van jaarlijkse wedstrijden voor het onthouden en reciteren van de Edele Koran, ook op nationaal en internationaal niveau.
– Het houden van dagelijkse en periodieke lessen met lezingen over: Introductie van de islam en materialen: interpretatie, doctrine, jurisprudentie, intonatie, hadith, biografie, ethiek… etc.
– Reageren op religieuze vragen en sociale, educatieve en psychologische begeleiding bieden aan geïnteresseerden.                             – Het bezoeken van bijeenkomsten van tienermeisjes met als doel te prediken, te herinneren en tot Allah de verhevene te roepen.

– De zonen en dochters van moslims de Arabische taal, de Koran en de islamitische wetenschappen leren, en het juiste islamitische geloof in hun harten bijbrengen en hen alles leren wat hen ten goede zal komen en hen zal leiden naar wat in de goedheid van hun religie en hun wereldse zaken.
– Met alle beschikbare middelen de islamitische cultuur onder de Nederlanders en inwoners van Nederland in het algemeen verspreiden en inspelen op vermoedens over de islam en moslims met het organiseren van open dagen op het hoofdkantoor van het Instituut, met als doel de islam dichter bij de Nederlandse begrippen te brengen mensen en in het bijzonder nieuwe moslims.
– Het opzetten van religieuze riten en educatieve en educatieve cursussen en seminars, zorgen voor vrouwen en jongeren, en het opvolgen en verzorgen van nieuwe bekeerlingen.
– Het organiseren van virtuele vergaderingen en belangenbehartiging en wetenschappelijke programma’s, en het ontvangen van wetenschappers, politici en denkers op verschillende en diverse gebieden via de programma’s van het Instituut via de sociale media van het Instituut.
– Het bezoeken van patiënten in ziekenhuizen, verpleeghuizen, ouderen en vooral jonge gedetineerden.
– Diverse uitgebreide programma’s voor kinderen en volwassenen, waaronder: het uit het hoofd leren van de Edele Koran, islamitisch onderwijs en andere nuttige religieuze programma’s.

Copyright 2022, All Rights Reserved