Onderwijs bij Dar el Huda

Lesmateriaal

Lesmateriaal aan het Islamitisch Instituut van Dar el Huda voor Onderwijs en Opvoeding:

Arabische taal
Koran recitatie en memoriseren
Tajweed
Islamitische geloofsleer (Al Aqeedah)
Interpretatie van de koran (Tafseer)
Biografie van de Profeet (Seerah)
Islamitische jurisprudentie (Fiqh)
Islamitisch waarden en normen

Taal cursus (Nederlands/ Engels en Frans)

Smeekbeden en veel meer…

Gesproken taal in het onderwijs

De voertaal in het instituut is Arabisch, daarnaast wordt de Nederlandse taal gebruikt als hulptaal bij het uitleggen van woorden, zinnen en uitdrukkingen. Dit wordt alleen gebruikt als de studenten/leerlingen geen Arabisch zijn of geen Arabisch spreken.

Arabische les
Het is bedoeld om de Arabische taal en zijn wetenschappen te onderwijzen aan beginners en gevorderden, jong en oud, mannen en vrouwen, Arabisch sprekende en niet-Arabisch sprekende moslims en niet-moslims, op een gemakkelijke en vereenvoudigde manier die jong en oud in staat stelt om te leren schrijven en lezen in een korte tijd.

Koran memorisatie
Het is bedoeld om diegenen te helpen die de koran of een deel ervan willen memoriseren door een geïntegreerd programma van memorisatie, herziening en studie aan te bieden voor jong en oud, mannen en vrouwen voor de leeftijd van 4 jaar en ouder. Daarnaast worden er ook lessen gegeven in de wetenschappen van de Koran, met name Tajweed en interpretatie (tafseer).

Cursussen, seminars en vergaderingen
Het heeft tot doel zich te concentreren op onderwerpen van groot belang waarvoor experts, wetenschappers en specialisten worden uitgenodigd, evenals cursussen, conferenties, wetenschappelijke en juridische bijeenkomsten, seminars en lezingen in verschillende islamitische, culturele en sociale wetenschappen, en deelname aan vergaderingen, conferenties en seminars die verband houden met de doelstellingen van het Instituut.

Talencursus en andere wetenschappen
Het Instituut is geïnteresseerd in het onderwijzen van andere talen zoals: Nederlands, Engels en Frans, en helpt jongeren en kinderen met privélessen en helpt hen met vakken die ondersteuning nodig hebben.
Het Instituut organiseert ook veel intensieve trainingen op verschillende gebieden.

Juridische Onderwijs
Het opleiden van de gemeenschap die in de buurt en in de stad, hen opvoeden in religieuze zaken,
hen leiden in de goede richting volgens morele waarden en hen helpen de moeilijkheden te overwinnen die ze kunnen tegenkomen.
Ook zorg en ontmoetingen organiseren door middel van sociale activiteiten en recreatieve reizen te organiseren
om de liefdesbanden te versterken en de banden van broederschap te verdiepen
en bij te dragen aan het verhogen van het sociale, culturele, gezondheids- en economische niveau.
En ook hervormingen tussen mensen en werk om gezinsproblemen en geschillen op te lossen.

Copyright 2022, All Rights Reserved