Onderwijs

“Waarlijk, degenen die in liefdadigheid geven, mannen en vrouwen, en aan Allah een goede lening geven: het zal vele malen vermenigvuldigd worden en voor hen zal er een eerbare goede beloning zijn."

Bedrag € -

“Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel.”

Of stort u bijdrage op rekeningnummer NL92 INGB 0008693638 tnv stichting Dar el Huda

Copyright 2022, All Rights Reserved