Missie en Visie

Missie

Toezicht houden op de leden van de gemeenschap en hen intellectueel, educatief en cultureel rehabiliteren, het behoren tot islamitische waarden en principes bevorderen en samenwerkingsrelaties ontwikkelen en ervaringen uitwisselen door openheid voor de verschillende spectrums van de Nederlandse samenleving en buitenlandse instellingen.

Visie

Om te behoren tot een van de geaccrediteerde islamitische instituten en toonaangevende en effectieve instellingen zijn in de ontwikkeling van educatieve, culturele en sociale projecten en ten dienste van de Nederlandse samenleving.

Waarden en normen

-­ Gematigde en evenwichtige islam

– Kwaliteit en continue verbetering

– Intellectuele integratie en constructieve interactie

– Openheid en samenwerking

– Het bereiken van de tevredenheid van de donateur en de begunstigde

Doel

– Introductie van de gematigde islam en de nadruk op de culturele en menselijke waarden

– Bijdragen aan de begeleiding van moslim kinderen in de gemeenschap om hen intellectueel, educatief en cultureel te rehabiliteren

– Het ontwikkelen van opleidings- en kwalificatieprogramma’s voor vrouwen, kinderen en jongeren om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen

– Het ontwikkelen van een cultuur van openheid, participatie en samenwerking met gemeenschapsinstellingen

– Ondersteuning van de trend naar openheid voor de samenleving en positieve interactie met diverse beschavingen en culturen

– Wat betreft alle zaken die verband houden met de zorg van jongeren in de samenleving en hen in staat stellen om een ​​positieve rol in de maatschappij te spelen

– Positieve en actieve deelname aan verschillende groepen in de Nederlandse samenleving

– Moslimfamilies helpen door ze te onderwijzen, begeleiden en ondersteunen

– De positieve rol van de islamitische religie in de maatschappij benadrukken

– Aandacht besteden aan het vrijwilligerswerk, met name vrouwen en jongeren in het bijzonder om hen in het gemeenschapswerk te betrekken.

– Bijdragen aan de opbouw van de gemeenschap om hen intellectueel, educatief, cultureel bevorderen tot de deugde waarden en principes van de islam

– Het individu opbouwen door middel van educatieve en maatschappelijke activiteiten

– Moedigt het concept van vrijwilligerswerk aan om de gemeenschap te dienen

Copyright 2022, All Rights Reserved