Doneren

“En wat jullie ook van het goede uitgeven, voorwaar, Allah weet ervan.”

Bedrag € -

“Ook al is het maar een dadel, geef sadaqah. Het zal de honger drukken en de zonden vergeven net zoals water het vuur dooft”.

Of stort u bijdrage op rekeningnummer NL92 INGB 0008693638 tnv stichting Dar el Huda

Copyright 2022, All Rights Reserved