Donatie

"Degene die een moskee bouwt voor Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs"

Bedrag € -

“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem verricht.”

Of stort u bijdrage op rekeningnummer NL92 INGB 0008693638 tnv stichting Dar el Huda

Copyright 2022, All Rights Reserved