De oprichting

Het idee achter de oprichting van het Instituut

Met de toename van het aantal moslims in Nederlanden, en in de hoofdstad Amsterdam in het bijzonder, groeit de duidelijke behoefte om de ambities te realiseren en te voldoen aan de behoeften van deze groeiende en vestigende gemeenschap met de dagen. Naast de dringende noodzaak om de in dit land geboren jeugd te omarmen en te beschermen tegen ideologische en culturele assimilatie.

Op basis hiervan werd het Islamitisch Instituut Dar el Huda Amsterdam gelanceerd, als het eerste centrum dat werd opgericht in de stad Amsterdam in het kader van een non-profit culturele, sociale, educatieve en educatieve instelling van algemeen nut, erkend door de Nederlandse overheid en officiële diensten.

Islamitisch instituut Dar el Huda werd opgericht door een groep van de beste leden van de gemeenschap die loyaal zijn aan hun religie en hun natie, trots op hun behoren tot hun islamitische wortels, en die vanaf het eerste moment begonnen om een set van doelen en doelstellingen in een poging om de deugdzame waarden en principes en de Arabisch-islamitische identiteit te behouden, en om bruggen te bouwen van communicatie en positief vreedzaam samenleven in de Nederlandse samenleving voor een betere toekomst voor de huidige en toekomstige generaties. Ook het versterken van banden van binding en het verspreiden van een geest van liefde en mededogen onder de leden van de gemeenschap die in Nederland wonen. Het werkt ook om de moslimfamilie en toekomstige generaties moslimzonen en -dochters te behoeden voor verlies, verplaatsing en ontbinding in de westerse samenlevingen en om niet te worden beïnvloed door destructieve stromingen en ideeën.

Dar el Huda is onafhankelijk van wil, management, gedachte en besluit en behoort tot geen enkele partij, lichaam, organisatie of bepaalde stroming. Wij zijn er trots op om tot de islamitische religie te behoren volgens de soennah, en we zijn trots op de leringen en principes van de tolerante islamitische religie. Dar el Huda werkt ook aan het bevorderen van de geest van samenwerking en broederschap tussen leden van de moslimgemeenschap die in Nederland wonen, respecteert iedereen en accepteert geen belediging van de hemelse wetten, of beledigingen naar de symbolen van religies. Vervolgens distantieert Dar el Huda zich van politieke aangelegenheden en sektarische conflicten, die ernstige schade kunnen toebrengen aan de moslimgemeenschap en de sociale vrede.

De oprichting van het Islamitisch Instituut Dar el Huda was het resultaat van een enorm en continu werk op associatief, educatief, religieus en cultureel gebied, door de oprichting van stichting Jongeren en de Toekomst in 2007 om aandacht te schenken aan de uitstekende vraagstukken en problemen die te maken hebben met de in Nederland woonachtige moslimgemeenschap, en openheid naar de Nederlandse samenleving en positieve integratie daarin.

Na jaren van collectief werk in deze stichting, en na de dringende noodzaak om het werk op onderwijs, opvoeding en religieus gebied uit te breiden, ontstond het idee om het Instituut op te richten als gevolg van de huidige omstandigheden die de moslimgemeenschap in Nederland ervaart, met het gebrek aan onderwijsinstellingen die zich bezighouden met het opleiden en inkaderen van jonge mannen en vrouwen op de tolerante islamitische moraal, weg van extremisme en zich vasthouden aan de islamitische identiteit. Naast de afwezigheid van echte religieuze instellingen die lessen willen geven in de Arabische taal, islamitische waarden en een evenwichtige moslimpersoonlijkheid opbouwen die vasthoudt aan zijn culturele identiteit en tolerante religie, en open staat voor zijn sociale omgeving met alles wat gunstig voor het land en de burger.

Copyright 2022, All Rights Reserved