Contributie/ Chart

"Degene die een moskee bouwt voor Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs"

Bedrag € -

“Er zijn zeven soorten mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Een van deze personen is iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft."

Of stort u bijdrage op rekeningnummer NL92 INGB 0008693638 tnv stichting Dar el Huda

Copyright 2022, All Rights Reserved