Activiteiten

ACTIVITEITEN

‏ Voetbal verenigt en verdeelt niet

‏Voetbal verstevigt de sociale banden en verspreidt liefde en vertrouwen onder mensen.

‏Het mooiste in deze sport is de gezamenlijke samenwerking tussen alle spelers binnen hetzelfde team, en niet alleen in de naam van één persoon. Dat geldt ook voor de broederlijke geest tussen alle teams ondanks de velle concurrentie om te gaan winnen.

Het is een spel dat de dagelijkse beslommeringen in het leven wegneemt waar veel mensen last van hebben,

 

zodat ze zich gelukkig gaan voelen en zich verheugen in het winnen en het verlies accepteren met sportiviteit en volledig respect.

‏Voetbal heeft veel barrières wegehaald tussen mensen, teams, fans en landen van over de hele wereld. heeft ze samengebracht binnen één arena, verenigd door de liefde voor sport. ‏We herinneren iedereen eraan dat de grootste winnaar in deze sportbruiloft is degene met de grote sportgeest.

‏Dat zie je in respect voor de andere, hoog moraal, nobelheid en een sociaal gedrag met fatsoen en liefde voor het algemeen belang.

‏De grootste winnaar in dit sportevenement is het handhaven van de veiligheid en stabiliteit in onze landen, Nederland, België en Europa, en overal.

‏Elke handeling waarbij mensen worden geschaad of hun eigendommen, eer of veiligheid wordt aangetast, is een gedrag waar God totaal niet van houdt, Zijn boodschappers afkeuren, en niemand met een gezond verstand accepteert.

‏Onze plicht als burgers is om de veiligheid van de staat en de burgers te beschermen. Feest vieren mag wel, maar de straat slopen mag absoluut niet!!!

‏Tot slot God de Almachtige zegt in de Koran: ” O mensen! waarlijk, wij hebben u uit een mannelijk en een vrouwelijk wezen geschapen, en wij hebben u in volkeren en stammen verdeeld, zodat jullie elkaar zouden leren kennen. Waarlijk, de achtingwaardigste uwer in Gods oog, is de vroomste, en God is wijs en alwetend” [Soera De Kamers, vers 13]

Persbericht

‏Tot slot God de Almachtige zegt in de Koran: ” O mensen! waarlijk, wij hebben u uit een mannelijk en een vrouwelijk wezen geschapen, en wij hebben u in volkeren en stammen verdeeld, zodat jullie elkaar zouden leren kennen. Waarlijk, de achtingwaardigste uwer in Gods oog, is de vroomste, en God is wijs en alwetend” [Soera De Kamers, vers 13]

 

Het Dar El Huda Islamitisch Instituut in Amsterdam spreekt spijt uit over de rellen, het vandalisme en de brandstichtingen. Dat geldt ook voor rellen in de Belgische hoofdstad Brussel, na het einde van de WK-wedstrijd tussen België en Marokko

Het instituut nodigt iedereen uit, de jongeren in het bijzonder, om het gezonde verstand te blijven gebruiken. Blijheid uiten is mooi maar mag niet ten koste gaan van de vrede en veiligheid in onze straten en pleinen. Het WK is een mooie gelegenheid gericht op het beter leren kennen van elkaar van verschillende culturen en bevolkingsgroepen in een sfeer van blijschap en tolerantie. Daarbij mag iedereen trots zijn op zijn of haar identiteit.

We verzoeken alle verantwoordelijke instellingen en verenigingen om de ‘awareness’ onder de jongeren te vergroten. We herinneren ook iedereen ongeacht de etnische afkomst, geslacht, religie of sociale klasse eraan dat de grootste winnaar van dit wereldse sportevenement is de veiligheid en de rust in ons land, Nederland en de rest van de landen om ons heen.

Als maatschappelijk betrokken instituut nemen we onze verantwoordelijkheid. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dit een religieuze plicht is die de kern vormt voor onze Islamitisch identiteit. We informeren u dat we tijdens en na de WK wedstrijden verschillende activiteiten gaan organiseren over onderwerpen zoals burgerschap, participatie en sport. Deze activiteiten worden georganiseerd met de jongeren en in samenwerking met onze netwerkpartners.

5 Dagelijkse gebeden

Dar el Huda is een moskee en instituut dat naast de vijf dagelijkse gebeden en vrijdagpreken zich bezig houdt met diverse educatieve-, sociale- en maatschappelijke activiteiten.

Arabische taal

Cursus Arabisch lezen en schrijven voor beginners en gevorderden, voor jong en oud, man en vrouw, moslims en niet-moslims. Leer de Arabische taal op een gemakkelijke en vereenvoudigde wijze met als doel op korte termijn te kunnen lezen, schrijven en communiceren.

Maatschappelijke Rol

Daarnaast organiseert Dar el Huda ook verschillende sociale en maatschappelijke activiteiten om een mooie balans te creëren tussen educatie, gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid door middel van diverse lezingen, seminars en activiteiten aan te bieden voor jong en oud. Er worden ook diverse studenten met verschillende nationaliteiten en religies uitgenodigd om kennis te maken met het instituut en om de islam beter te leren kennen.

Memoriseren van de Heilige Koran

Het is bedoeld om aandacht te besteden aan het verlangen voor mannen en vrouwen om de Koran of een deel daarvan te memoriseren. Hen te helpen door een geïntegreerd programma voor memorisatie, herziening en studie te creëren, naast lessen in de Tajweed en interpretatie van imams en geleerden.

Cursussen en Seminars

We organiseren diverse cursussen en seminars. Evenals congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten. Lezingen in verschillende Islamitische, culturele en sociale wetenschappen.

Onderwijs en Activiteiten

Het instituut onderwijst studenten naast de Arabische taal ook het reciteren van de Koran en tajweed. Koran memorisatie en tafsier, biografie van de profeet Mohammed ( vrede zij met hem). Evenals Islamitische Jurisprudentie ( fiqh ) en Islamitische geloofsleer ( al-aqiedah ) en andere religieuze godsdienstlessen. Daarnaast bieden wij ook andere lessen aan zoals Nederlandse taal en bijles in bijv. Engels, Frans, Wiskunde en meer. Een ander doel van het instituut is om de band te versterken met verschillende instellingen en organisaties in de Nederlandse samenleving om de band tussen moslims en niet moslims te versterken. Gratis counseling in een aantal sociale, psychologische, educatieve en gedragsproblemen voor de betrokkenen.

Ramadan Programma

Tijdens de heilige maand ramadan wordt er naast de taraweeh gebeden ook diverse iftars georganiseerd voor moslims en niet- moslims en worden er dagelijks lezingen gegevens en worden er extra lessen georganiseerd voor de studenten en leerlingen en wordt de jaarlijkse  internationale koran wedstrijd gehouden.

Copyright 2022, All Rights Reserved